Vánoční speciál

 Nemáte s kým strávit vánoční svátky? Vyrazte s námi na výlet (od 23. 12. do 1. 1. denně kromě 24. 12.)

 Vánoční speciál

 • je speciální nabídka pro ty, kteří nechtějí vánoční svátky trávit doma a nemají s kým vyrazit
 • během 10 vánočních dní (od 23. 12. do 1. 1. kromě 24. 12.) navštívíme celý kraj
 • oproti klasickým výletům během roku bude délka pěší chůze (kromě novoročního výšlapu) krátká a většinou po městě
 • vždy navštívíme muzeum nebo nějaké jiné místo, abychom nemrzli dlouho venku, občas i kavárnu či restauraci
 • vzhledem k charakteru vánočního speciálu jej nedoporučuji pro kočárky
 • rezervace na výlety je možná až do času srazu v den, kdy se výlet uskuteční
 • pokud bude zájem, tak po každém výletě je možnost skončit v Brně v krytém bazénu
Oblast
Připravený výlet
Navštívený objekt
Předpokládané vstupné
Termín výletu
Rezervace
3
Od cisterciáckého kláštera do krasu
25 Kč a 45 Kč
30 Kč
sobota 23. 12. 2017
9:30 - 17:40
8
Od kola k motocyklu
150 Kč
75 Kč
pondělí 25. 12. 2017
7:15 - 17:44
7
Nejen zámek Vyškov
32 Kč
úterý 26. 12. 2017
10:45 - 17:59
4
Slovanská epopej za svitu baterek
Zámek Miroslav
NEZAPOMEŇTE SI VZÍT BATERKU!!!
60 Kč
středa 27. 12. 2017
10:45 - 20:04 
6
Od parního válce do pravěku
24 Kč
čtvrtek 28. 12. 2017
9:50 - 16:33
2
Z Podkarpatské Rusi na renesanční zámek
?
64 Kč
neděle 29. 12. 2017
10:15 - 16:31
1
Ze secese do bazénu
150 Kč
sobota 30. 12. 2017
11:10 - 17:00
5
Jedno nebo tři v Břeclavi
50 Kč
za každý objekt zvlášť
neděle 31. 12. 2017
8:50 - 16:49
9
Novoroční výšlap na nejvyšší vrchol a místo Jihomoravského kraje
za dobrých sněhových podmínek možná i na sněžnicích
jen za cenu jízdenky
pondělí 1. 1. 2018
9:00 - 20:33

 Od cisterciáckého kláštera do krasu

sobota 23. 12. 2017 9:30 - 17:40

Sraz: 23. 12. 2017 9:30 v Brně na hlavním nádraží na 1. nástupišti u úschovních skříněk

Odjezd: 23. 12. 2017 9:53 S3

Jízdné pro zóny (cesta tam): Brno (100+101) +  3 zóny (310+320+330) (nebo 5 zón, pokud nemáte předplatní jízdenku pro Brno)

Jízdné pro zóny (cesta zpět): Brno (100+101) +  3 zóny (310+320+330) (nebo 5 zón, pokud nemáte předplatní jízdenku pro Brno)

Návrat na místě srazu v 17:40 (příjezd linkou R9)

Navštívený objekt: Podhorácké muzeum, Klášter Porta coeli, Muzeum města Tišnova

Základní vstupné: 25 Kč + 45 Kč + 30 Kč

Délka pěší chůze: 2 km

Jízdné si každý hradí sám, na akci je povinná bezplatná rezervace.

 Od kola k motocyklu

pondělí 25. 12. 2017 7:15 - 17:44

Sraz: 25. 12. 2017 7:15 v Brně na hlavním nádraží na 1. nástupišti u úschovních skříněk

Odjezd: 25. 12. 2017 7:55 108 (z ÚAN Zvonařka)

Jízdné: všechny zóny (jízdenka na 24 hodin za 150 Kč / 190 Kč platí tento den až pro 5 lidí, z toho maximálně 2 dospělé osoby)

Návrat na místě srazu v 17:44 (příjezd linkou 108)

Navštívený objekt: Muzeum kol; Muzeum motocyklů zatím v jednání, podrobnosti budou uvedeny po dořešení vstupů

Základní vstupné: 150 Kč + 75 Kč

Délka pěší chůze: 7 km

Jízdné si každý hradí sám, na akci je povinná bezplatná rezervace.

 Nejen zámek Vyškov

úterý 26. 12. 2017 10:45 - 17:59

Sraz: 26. 12. 2017 10:45 v Brně na hlavním nádraží na 1. nástupišti u úschovních skříněk

Odjezd: 26. 12. 2017 11:02 R8

Jízdné pro zóny (cesta tam): Brno (100+101) + 4 zóny (610+620+730+740) (nebo 6 zón, pokud nemáte předplatní jízdenku pro Brno)

Jízdné pro zóny (cesta zpět): Brno (100+101) + 4 zóny (610+620+730+740) (nebo 6 zón, pokud nemáte předplatní jízdenku pro Brno)

Návrat na místě srazu v 17:59 (příjezd linkou R8)

Navštívený objekt: Muzeum Vyškovska, kavárna

Základní vstupné: 32 Kč

Délka pěší chůze: 3,2 km

Jízdné si každý hradí sám, na akci je povinná bezplatná rezervace.

 Slovanská epopej za svitu baterek

středa 27. 12. 2017 10:45 - 20:04

NEZAPOMEŇTE SI VZÍT VLASTNÍ BATERKU!!!

Sraz: 27. 12. 2017 10:45 v Brně na hlavním nádraží na 1. nástupišti u úschovních skříněk

Odjezd: 27. 12. 2017 11:25 108 (z ÚAN Zvonařka)

Jízdné pro zóny (cesta tam): Brno (100+101) + 5 zón (510+520+530+449+459) (nebo 7 zón, pokud nemáte předplatní jízdenku pro Brno)

Jízdné pro zóny (cesta zpět): Brno (100+101) + 6 zón (410+427+437+448+458+459) (nebo 8 zón, pokud nemáte předplatní jízdenku pro Brno)

Návrat na místě srazu v 20:04 (příjezd linkou S41)

Navštívený objekt: Zámek Miroslav, restaurace

Základní vstupné: 60 Kč

Délka pěší chůze: 7,5 km

Jízdné si každý hradí sám, na akci je povinná bezplatná rezervace.

 Od parního válce do pravěku

čtvrtek 28. 12. 2017 9:50 - 16:33

Sraz: 28. 12. 2017 9:50 v Brně na hlavním nádraží na 1. nástupišti u úschovních skříněk

Odjezd: 28. 12. 2017 10:15 S6

Jízdné pro zóny (cesta tam): Brno (100+101) + 4 zóny (610+620+635+645) (nebo 6 zón, pokud nemáte předplatní jízdenku pro Brno)

Jízdné pro zóny (cesta zpět): Brno (100+101) + 4 zóny (610+620+635+645) (nebo 6 zón, pokud nemáte předplatní jízdenku pro Brno)

Návrat na místě srazu v 16:33 (příjezd linkou R56)

Navštívený objekt: Muzeum Bučovice

Základní vstupné: 24 Kč

Délka pěší chůze: 3,5 km

Jízdné si každý hradí sám, na akci je povinná bezplatná rezervace.

 Z Podkarpatské Rusi na renesanční zámek

pátek 29. 12. 2017 10:15 - 16:31

Sraz: 29. 12. 2017 10:15 v Brně na hlavním nádraží na 1. nástupišti u úschovních skříněk

Odjezd: 29. 12. 2017 10:29 S2

Jízdné pro zóny (cesta tam): Brno (100) + 3 zóny (215+225+235) (nebo 4 zón, pokud nemáte předplatní jízdenku pro Brno)

Jízdné pro zóny (cesta zpět): Brno (100) + 3 zóny (215+225+235) (nebo 4 zón, pokud nemáte předplatní jízdenku pro Brno)

Návrat na místě srazu v 16:31 (příjezd linkou S2)

Navštívený objekt: Muzeum Blanenska; Dřevěný kostelík zatím v jednání, podrobnosti budou uvedeny po dořešení vstupů

Základní vstupné:  64 Kč + ?

Délka pěší chůze: 2,8 km

Jízdné si každý hradí sám, na akci je povinná bezplatná rezervace.

 Ze secese do bazénu

sobota 30. 12. 2017 11:10 - 17:00

Sraz: 30. 12. 2017 11:10 v Brně na hlavním nádraží na 1. nástupišti u úschovních skříněk

Odjezd: 30. 12. 2017 11:30 pěšky

Jízdné: není potřeba, přesuny budou pouze pěšky

Návrat na místě srazu v 17:00 (příchod pěšky)

Navštívený objekt: Vila Löw-Beer

Základní vstupné: 150 Kč

Délka pěší chůze: 7,5 km

Jízdné si každý hradí sám, na akci je povinná bezplatná rezervace.

 Jedno nebo tři v Břeclavi

neděle 31. 12. 2017 8:15 - 16:49

Sraz: 31. 12. 2017 8:50 v Brně na hlavním nádraží na 1. nástupišti u úschovních skříněk

Odjezd: 30. 12. 2017 9:10 S3

Jízdné pro zóny (cesta tam): Brno (100+101) + 7 zón (510+520+535+545+555+565+575) (nebo 9 zón, pokud nemáte předplatní jízdenku pro Brno)

Jízdné pro zóny (cesta zpět): Brno (100+101) + 7 zón (510+520+535+545+555+565+575) (nebo 9 zón, pokud nemáte předplatní jízdenku pro Brno)

Návrat na místě srazu v 16:49 (příjezd linkou S3)

Navštívený objekt: Městské muzeum a galerie: muzeum pod vodárnou, synagoga, Lichtenštejnský dům - synagoga a Lichtenštejnský dům zatím v jednání, podrobnosti budou uvedeny po dořešení vstupů

Základní vstupné: 50 Kč + 50 Kč + 50 Kč

Délka pěší chůze: 5,1 km

Jízdné si každý hradí sám, na akci je povinná bezplatná rezervace.

 Novoroční výšlap na nejvyšší vrchol a místo Jihomoravského kraje

pondělí 1. 1. 2018 9:00 - 20:33

Sraz: 1. 1. 2018 9:00 v Brně na hlavním nádraží na 1. nástupišti u úschovních skříněk

Odjezd: 1. 1. 2018 9:28 R56 

Jízdné: všechny zóny (jízdenka na 24 hodin za 150 Kč / 190 Kč platí tento den až pro 5 lidí, z toho maximálně 2 dospělé osoby)

Návrat na místě srazu v 20:33 (příjezd linkou R56)

Navštívený objekt: nejvyšší vrchol Jihomoravského kraje (Čupec 819 m. n. m.) a nejvyšší místo Jihomoravského kraje na úbočí kopce Durda (833 m. n. m., vrchol je na hranici Zlínského kraje a Slovenska a má 842 m. n. m.), restaurace na konci pěší části

Základní vstupné: 0 Kč

Délka pěší chůze: 12,4 km

Jízdné si každý hradí sám, na akci je povinná bezplatná rezervace.

 Místo srazu

Na všechny Výlety s IDS JMK bude sraz v Brně na hlavním nádraží na prvním nástupišti u úschovních skříněk.

 Mapa míst

 Přehled jednotlivých navštívených míst během vánočního speciálu.

   Proč je potřeba si na akci rezervovat místo?

  Z důvodu omezené kapacity spojů IDS JMK je potřeba si předem rezervovat účast. Rezervace účasti je bezplatná. Nenechte se zmást textem Koupit vstupenky, rezervace je zdarma.  Více informací o rezervacích ;-)

  Vánoční speciál